Taupānga/Apps

Nga Pukapuka/Books

Milly Molly Library: FREE. Some books may cost money.

Screen Shot 2015-05-17 at 9.30.52 am

Tieke: FREE

Screen Shot 2015-05-17 at 9.37.15 am

He Wai te Kai: FREE

Screen Shot 2015-05-17 at 9.41.13 am

Mokomoko: FREE

Screen Shot 2015-05-17 at 9.42.16 am

Ngā Atua Māori – Book 1: Te Orokotīmatanga o te Ao/The Beginning of The Universe: FREE first book. Other books $1.29

Screen Shot 2015-05-17 at 9.33.34 am

Ngā Atua Māori – Book 2: Te Wehenga o Ranginui rāua ko Papatūānuku/The Separation of Ranginui & Papatūānuku $1.29

Screen Shot 2015-05-17 at 9.46.26 am

Ngā Atua Māori – Book 3: Te Pakanga i Te Paerangi/The Battle at Te Paerangi: $1.29

Screen Shot 2015-05-17 at 9.43.57 am

Ngā Atua Māori – Book 4: Tāne me Ngā Kete O Te Wānanga/Tāne and the Baskets of Knowledge $1.29

Screen Shot 2015-05-17 at 9.49.26 am

Te Reo Apps

Kura: FREE

Android

Screen Shot 2015-05-17 at 9.35.52 am

Reomations: FREE

Screen Shot 2015-05-17 at 9.38.19 am

Puna: Free

Android

Screen Shot 2015-05-17 at 9.53.48 am

Te Pumanawa: FREE

Android

Screen Shot 2015-05-17 at 9.55.09 am

UTalk Maori $12.99

Android

Screen Shot 2015-05-17 at 9.52.12 am

Te Whanake: $19.99 per book

Screen Shot 2015-05-17 at 9.56.38 am

Dictionary

Google Translate: FREE

Android

Screen Shot 2015-05-17 at 9.59.38 am

Te Reo Maori Dictionary from AUT university $4.99

Screen Shot 2015-05-17 at 9.28.54 am

Calculator

Maori Calculator on Android

Screen Shot 2015-05-17 at 10.08.51 am

Advertisements